Privatumo ir slapukų politika

Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Naudingas vėjas, juridinio asmens kodas 306121200, adresas Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius, Lietuva.

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai svetainėje www.naudingasvejas.lt:

 • Atsakyti į užklausas;
 • Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);
 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Ir kiti susiję tikslai.

 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Lankytis mūsų svetainėje galite anonimiškai. Tačiau, jeigu sutinkate su naudojamais slapukais ar užduodate klausimus per „Susisiekite su mumis“ formą, mes tvarkome jūsų duomenis kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

 

Kas tvarko duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas UAB Naudingas vejas. Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis el. paštu pranesimai@naudingasvejas.lt.

 

Kodėl tvarkome duomenis ir koks mūsų teisinis pagrindas?

Tvarkome tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.

Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:

 • Norėdami atsakyti į užklausas svetainėje, pateiktas per „Susisiekite su mumis“ formą. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po atsakymo į jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.
 • Statistiniais tikslais siekdami stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiajai šaliai – Google Inc.
 • Norėdami vykdyti teisės aktų reikalavimus. Duomenų tvarkymo pagrindas – konkrečiai situacijai taikomi teisės aktai). Duomenys saugomi tol, kol jų gali pareikalauti priežiūros institucijos.
 • Esant reikalui galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, norėdami ginti savo interesus. Tokiu atveju, mūsų duomenų tvarkymo pagrindas būtų mūsų teisėtas interesas (ginti savo interesus teisme, arbitraže ir kitose institucijose). Duomenys būtų saugomi iki ginčų sprendimo galutinėje instancijoje pabaigos.

 

Informacijos dalijimasis

Jūsų informacija, surinkta svetainėje, nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti priežiūros institucijoms.

Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, svetainės funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus.

Duomenų valdytojų veikloje tvarkomi asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėtos prieigos ir nutekėjimo bei saugomi UAB Žalia žemė priklausančiame serveryje Lietuvoje.

 

Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis

Paprastai duomenų už ES/EEE ribų neperduodame.

Jeigu toks poreikis būtų, jis būtų vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:
a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys,  Europos Komisijos būtų pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys, Europos Komisija nebūtų pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, mes pasirūpintume atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudotume Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis.

 

Duomenų saugumas

Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų. Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kuri galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

 • Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.
 • Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Turite besąlyginę teisę prieštarauti,  jūsų asmens duomenų  tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 • Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės el. paštu prenesimai@naudingasvejas.lt

 

Slapukai

Slapukas – mažas tekstinis failas, kuris saugo vartotojo informaciją apie jo veiksmus interneto svetainėje ir kaupia ją prietaise, kurį naudojate naršymui. Slapukai nekenkia jūsų prietaisui ir leidžia pasiūlyti jums geresnę naršymo kokybę bei greitesnį interneto svetainės reagavimą į užklausas.

Mūsų interneto svetainė naudoja trijų rūšių slapukus:

 1. Techniniai slapukai (NEREIKALAUJANTYS jūsų išankstinio sutikimo): jie yra būtini svetainės veikimui ir mes automatiškai juos patalpiname jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti jums tinkamai rodyti šią svetainę.
 2. Statistiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja statistinius slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc.
 3. Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus, kurie, remiantis jūsų naršymo istorija, padeda sukurti tam tikrą jūsų profilį. Trečiosios šalys yra: Google Inc. Reklaminiai slapukai skirti reklaminiams tikslams: sukuria vartotojų profilius rodyti reklaminiams skelbimams, kurie sutampa su vartotojų nurodytais pasirinkimais naršant interneto svetainėje.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai bus instaliuoti į jūsų galinį įrenginį tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų svetainėje, specialus iššokantis langas jus informuoja, kad mūsų svetainė naudoja slapukus ir suteikia jums galimybę juos valdyti.

 

Pakeitimai

Ši Privatumo ir slapukų politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.

_____________

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2023 m. liepos 14 d.